Vatten, vatten, vatten…

Norrlandsbonden saknar vatten – och han är i gott sällskap – torkan är som bekant inte bara ett problem i norr.

Nöden skapar nya tankar och norrlandsbonden överväger att hitta en lösning för bevattning på vissa fält.

Eftersom norrlandsbonden är en lydig bonde som vill följa regelverket, går han för säkerhetsskull in på Jordbruksverkets hemsida, för att söka information om vilka regler som gäller. Han inser då att han bör ta kontakt med Länsstyrelsen i aktuellt län för att diskutera minst dåliga lösning – man vet ju aldrig, det kan ju leda till åtal, grova böter och avdrag på stöden om regler inte följs – det vet vi ju sedan tidigare.

Sagt och gjort – han ringer Länsstyrelsen på fredag eftermiddag

– Växeln; tyvärr, alla har gått för dagen.

Nytt försök på måndag veckan efter

– Växeln; de flesta har semester men jag kopplar vidare till någon på lantbruk.

– Tjänsteman på lantbruk; tyvärr, dessa frågor hanteras av miljö, jag kopplar tillbaka till växeln.

– Växeln; det finns ingen på plats förrän på onsdag.

Onsdag morgon – norrlandsbonden gör ytterligare ett försök och tänk, denna gång finner han någon som kan svara på hans frågor.

– Tjänsteman på miljö; Det finns egentligen tre vägar att gå…

  1. Chansa och börja bevattna om du kan bevisa att din vattenverksamhet inte påverkar, stör eller förstör något. Det är du själv som måste ta fram de bevis som krävs. Med andra ord – du skall bevisa att det inte är din bevattning utan den torra väderleken som påverkar både ytvattennivåer och  grundvattennivåer eller som stör djur- och växtliv – känns som en utmaning för en jurist…
  2. Anmälan om vattenverksamhet – e-tjänst finns på länsstyrelsernas hemsida.

Anmälan kan du gör om …

– Det handlar om högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter per år

– Det handlar om högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år

Handläggningstid – cirka 2 månader och nu är det semestertider

  1. Större volymer än under punkt 2 – alltid en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) – framtagande och handläggning, förmodligen pratar vi år.

 

EfterVärk

  • Norrlandsbonden konstaterar att det är viktigare med salamandrar och liknande, än foder till hans kor.
  • Likaså är det viktigt att alla tjänstemän får sin semester i tid så att man har orken att kontrollera alla regelbrytare under hösten och börja handlägga ansökningar om Vattenverksamhet så att bönderna kan börja bevattna i september oktober – lagom till älgjakten – men det kanske blir annat vi måste jaga.
  • Han ser även en snabb omställning för konsumenten – från konsumtion av mjölk och kött till konsumtion av annat, till exempel grodor, insekter, skalbaggar etc. – men det är väl klimatsmart? Hoppas vi kan hitta recept på nätet…