Undvik gasfylld löpmage hos kalv

Maureen Hansson skriver på bovinevetonline.com om “abomassal bloating” hos kalvar. Här kommer en kort summering av hennes inlägg:

Vintern bjuder på utmaningar när det gäller kalvar och kalvhälsan. Att öka mjölkutfodringen, för att kompensera för den extra energi kalvarna behöver för att hålla värmen, är allmänt känt. När det blir kallt bör mjölkgivan ökas med ca 0,5 liter (ca 1,5 MJ) för varje fem grader under tio plusgrader.

Under kalvens första 3 veckor är den ett enkelmagat djur, löpmagen är den enda av de fyra magarna som fungerar fullt ut. Miljön i löpmagen är att likna med vår magsäck, miljön är sur vilket i sig hjälper mjölken att koagulera.

Förändringar i den normala tarmfloran hos kalven kan orsaka tillväxt av skadliga bakterier, till exempel klostridier. Klostridium perfringens typ A är en del av kalvens normala tarmflora, men om den ökar okontrollerat i antal kan gas och giftiga ämnen bildas. Symptom på gasbildning är att kalvens buk sväller upp på båda sidorna, till skillnad från trumsjuka där det är bukens vänstersida som sväller upp.

Det här uppkommer plötsligt och ofta hinner vi inte sätta in lämplig behandling innan kalven är död. Förutom uppsvälld buk kan kalven visa andra symtom såsom diarré, nedsatt allmäntillstånd och kolik (sparkar mot buken eller ligger utsträckt på sidan i försök att lindra smärtan). Behandling av dessa kalvar kräver ofta hjälp från veterinär.

Riskfaktorer för gasfylld löpmage

  • För stora givor med mjölk eller mjölkersättning vid ett och samma tillfälle
  • Oregelbundna utfodringstidspunkter
  • För litet intag av vatten
  • För kall mjölk eller mjölkersättning
  • Otillräckligt råmjölksintag

Vad kan vi då göra för att undvika detta akuta tillstånd?

  • I stället för att öka mängden mjölk per utfodringstillfälle, lägg till en extra utfodring per dag. Håll utfodringstiderna fasta och tumma inte på denna rutin.
  • Ts-halten i mjölkgivan. Att öka koncentrationen på mjölkersättningen kan vara riskabelt, en ökning kan minska mjölkens passagehastigheten genom löpmagen. Även variationer i ts-halten är ett problem, så lite som 1 % i skillnad kan riskera kalvhälsan hos de yngsta kalvarna.
  • Även om kylan är en utmaning, ge kalvarna tillgång till vatten även under vintern.
  • Temperaturen på mjölken eller mjölkersättningen. Håll temperaturen mellan 38-40 °C, även till den sista kalven som utfodras. Under kalla vinterdagar faller temperaturen snabbt på mjölken och var även uppmärksam på mjölkersättning som lagras kallt- kallt pulver kan kräva varmare vatten för att nå optimal temperatur.

Att boosta mjölkutfodringen under vintern är ofta av godo, men det är alltså inte bara att “hälla i lite extra pulver”. Korrekt mix av mjölken beror dessutom på gårdens utfodringssystem, utfodringsrutiner, vilken mjölkersättning man eventuellt använder och noggrannheten i rutiner.

Läs artikeln i sin helhet här