En sammanslutning av fristående rådgivare som…

 • Sätter kunden först och undviker onödiga administrativa kostnader
 • Utgår från dina specifika förutsättningar
 • Värdesätter kvalitet
 • Söker och förmedlar aktuell kunskap från hela världen
 • Prioriterar snabba, enkla och adekvata lösningar
 • Arbetar efter devisen ”Keep it simple”
 • Erbjuder tjänster över hela landet

För dig som kund kan vi erbjuda

 • Helhetsrådgivning på riktigt – spetskompetenser i samverkan. Läs mer här
 • Kvalitetssäkrade analyser av foder, jord, gödsel m.m. Läs mer här
 • Kunskap och redskap för framgångsrikt företagande. Läs mer här
 • Smarta hjälpmedel i vardagen. Läs mer här

Om nätverkets medföretagare

 • Vi driver våra egna företag eller är anställda men samarbetar under gemensamt varumärke
 • Vi har en gemensam plattform för kommunikation med våra kunder
 • Vi hjälper varandra för att kunna erbjuda en helhetsrådgivning utan att göra avkall på kvalitet
 • Vi håller gemensamma kurser och utbildningar till kunder, andra företag, myndigheter med flera
 • Vi kompetensutvecklar oss gemensamt för att inte tappa fokus på helheten
 • Vi hjälps åt på mässor, resor och andra kundaktiviteter