I torkans spår…

Att utfodra, sköta och hysa en diko som inte är dräktig över vintern kostar. Med den befarade foderbristen som kommer uppstå kommande stallsäsong, finns ingen plats för tomma kor. När du väl hittat dom, låt oss hoppas att de får en plats i slaktkön…

Vad kan en diko kosta i vinter?

  • Utfodring av en diko en stallsäsong kan kräva 3 000 kg ts grovfoder. Säsongens grovfoder kommer att bli dyrt. Om vi leker med tanken att grovfodret värderas till 4 kr per kg ts, har du ”bränt” 12 000 kr i foder på en ko som inte producerar annat än lite stöd i vissa områden. Dessutom kräver hon skötsel, strö och tak över huvudet. Dessutom kanske du får sämre betalt vid slakt då hon gått tom en hel vinter och byggt på sina fettreserver.

Det blir allt vanligare att, på hösten, inför stallsäsongen klövverka och dräktighetsundersöka korna vid samma hanteringstillfälle. Prata med din klövvårdare och besättningsveterinär – gärna veterinär med ett ultraljud som kan se dräktigheter från dag 28 efter betäckning. Tillsammans kan ni göra besättningen färdig för vintern.

Passa på att diskutera det generella hälsoläget i besättningen. Varför inte hullbedöma, ta foderprover, väga, diskutera behov av till exempel parasitbekämpning, förberedelser inför vårens kalvningar och möjligheten att kastrera tjurkalvar till våren. Kom ihåg att det finns möjlighet även för dikogårdar att ha villkorad läkemedelsanvändning under en begränsad period, till exempel under kalvningssäsongen.

Oavsett om bristen på foder blir mindre – regnet kommer – och slaktköerna minskar, kommer fortfarande foderpriserna vara höga under kommande stallsäsong och tomma kor blir därmed en belastning.