Fältvandring i norr i torkans spår…

Äntligen finns Norrland med i växtskyddscentralens veckorapporter

Med hjälp av enskilda lantbrukare och rådgivare bevakas, sedan tre år tillbaka, även de 4 nordligast länen avseende skadegörare, och sedan ifjol finns även växtskyddsbrev för norr.

Förutom torkan är det endast havrebladslusen och minerarflugan som ställt till problem under säsongen. På vissa platser har även rödsotvirus förekommit till följd av bladlusangrepp. Det är svårt att säga om någon negativ ekonomisk effekt har uppstått – torkan känns som det stora problemet.

Svampsjukdomar lyser med sin frånvaro i torkans tecken.

Med andra ord – mycket negativt kommer med torkan och värmen – men även skadegörarna har en tuff säsong.

Är du intresserad av att hjälpa till med gradering under kommande säsonger – kontakta din länsstyrelse eller Växtskyddscentralen direkt.

Rapporterna för hela landet finns här…

I samband med veckans fältvandringar i norr fanns även Christer Johansson med för att prata teknik vid mekanisk och kemisk bekämpning. Det blev bra diskussioner kring funktion, val av teknik och effekt med intresserade lantbrukare.

Växtskyddscentralen tipsade även om Jordbruksverkets gratisapp för sprutjournal – smidig lösning…

För Iphone

För Android

 

Vi ser verkligen fram emot en fortsättning

BondeSöker…