Växtodling

Fältvandring i norr i torkans spår…

Äntligen finns Norrland med i växtskyddscentralens veckorapporter Med hjälp av enskilda lantbrukare och rådgivare bevakas, sedan tre år tillbaka, även…

Betestillgång

Gräsets tillväxt och djurens avbetning är nyckeln till optimalt utnyttjande av betesmarken. Tillskottsutfodring ska anpassas efter betes avkastning. Bedöm betesmarken,…