Häst

Giftiga växter på bete

Under betesperioden är det viktigt att kunna känna igen giftiga växter och eventuellt flytta djuren från dessa beten. Även torka…

Fruktaner i betesgräs

Betesgräs producerar fruktaner som ett energilager. Då hästen inte kan smälta fruktaner enzymatiskt i tunntarmen, blir de istället smälta i…

Tävlingstider och värme

Sommaren är en aktiv period för många tävlingshästar. Finns det speciella saker vi bör tänka på när det gäller utfodringen när hästarna går på hårda tävlingar under sommaren?

Skador på bete

Att uppmärksamma på huvudet En rinnande näsa som denna behöver inte betyda något. Snoret är vitt och hästen har ingen…

Hästar i flock

Nu i betestider är det viktigt att tänka på sammansättningen av flocken.

Nitrat i vallfoder

Varning för nitrat i vallfodret i år. Den kalla och torra våren, kan ha försenat kväveutnyttjandet i vallen. Det är…