Får

Skydd mot solen

Signaler på värmestress är förhöjd andningsfrekvens, ökad törst, försämrad aptit och lägre mjölkproduktion. Får är normalt sett väl utrustade för…

Lamm på bete

Lammen behöver extra omsorg efter avvänjningen som strax börjar i Sverige. Förlusten av tackans mjölk och omvårdnad gör lammen sårbara….