Djurhälsa

Undvik gasfylld löpmage hos kalv

Maureen Hansson skriver på bovinevetonline.com om “abomassal bloating” hos kalvar. Här kommer en kort summering av hennes inlägg: Vintern bjuder…

Lönsam rekrytering – vad är det?

Årets skördesituation har medfört att vi på allvar måste fundera över värdet av att föda upp alla kvigkalvar som föds…

Fulltecknad ViLA-kurs i Tvärålund

Måndag 22 oktober genomförde veterinärerna Vendela Jonasson och Ellinor Cederlöf en fulltecknad ViLA-kurs i Västerbotten. Trevliga och engagerade deltagare med…

I torkans spår…

Att utfodra, sköta och hysa en diko som inte är dräktig över vintern kostar. Med den befarade foderbristen som kommer…

Betestillgång

Gräsets tillväxt och djurens avbetning är nyckeln till optimalt utnyttjande av betesmarken. Tillskottsutfodring ska anpassas efter betes avkastning. Bedöm betesmarken,…

Värmestress hos mjölkkor

Under sommar är det aktuellt att diskutera värmestress. Typiska kosignaler vid värmestress är nedsatt foderintag, mer ståtid, ökat vattenintag och…