Analyser

Nitrat i vallfoder

Varning för nitrat i vallfodret i år. Den kalla och torra våren, kan ha försenat kväveutnyttjandet i vallen. Det är…