Kategorier

Undvik gasfylld löpmage hos kalv

Maureen Hansson skriver på bovinevetonline.com om “abomassal bloating” hos kalvar. Här kommer en kort summering av hennes inlägg: Vintern bjuder…

Lönsam rekrytering – vad är det?

Årets skördesituation har medfört att vi på allvar måste fundera över värdet av att föda upp alla kvigkalvar som föds…

EuroTier 2018

Glatt gäng på EuroTier En av årets höjdpunkter – två dagar och 49 ha senare. Vi ber att få återkomma…

Fulltecknad ViLA-kurs i Tvärålund

Måndag 22 oktober genomförde veterinärerna Vendela Jonasson och Ellinor Cederlöf en fulltecknad ViLA-kurs i Västerbotten. Trevliga och engagerade deltagare med…

Ny mässa såg dagens ljus

Tack för alla positiva reaktioner på vår satsning BondeSöker… i samband med Öjeby Lantbruksmässa! Vi hoppas kunna leva upp till…

I torkans spår…

Att utfodra, sköta och hysa en diko som inte är dräktig över vintern kostar. Med den befarade foderbristen som kommer…

Vatten, vatten, vatten…

Norrlandsbonden saknar vatten – och han är i gott sällskap – torkan är som bekant inte bara ett problem i…

Fältvandring i norr i torkans spår…

Äntligen finns Norrland med i växtskyddscentralens veckorapporter Med hjälp av enskilda lantbrukare och rådgivare bevakas, sedan tre år tillbaka, även…

Slakta rätt ko och bygg upp en lönsam dikobesättning

Måste vi föra journal, väga och mäta för att besluta vilka kor som skall slås ut? Tveksamt – kanske vi kan tjäna mer på att verkligen träna vårt djuröga, lägga tid på betesskötsel och vattenförsörjning på bete och tänka igenom avelsstrategier anpassade för gårdens förutsättningar.

Skydd mot solen

Signaler på värmestress är förhöjd andningsfrekvens, ökad törst, försämrad aptit och lägre mjölkproduktion. Får är normalt sett väl utrustade för…

Lamm på bete

Lammen behöver extra omsorg efter avvänjningen som strax börjar i Sverige. Förlusten av tackans mjölk och omvårdnad gör lammen sårbara….

Betestillgång

Gräsets tillväxt och djurens avbetning är nyckeln till optimalt utnyttjande av betesmarken. Tillskottsutfodring ska anpassas efter betes avkastning. Bedöm betesmarken,…

Värmestress hos mjölkkor

Under sommar är det aktuellt att diskutera värmestress. Typiska kosignaler vid värmestress är nedsatt foderintag, mer ståtid, ökat vattenintag och…

Giftiga växter på bete

Under betesperioden är det viktigt att kunna känna igen giftiga växter och eventuellt flytta djuren från dessa beten. Även torka…

Fruktaner i betesgräs

Betesgräs producerar fruktaner som ett energilager. Då hästen inte kan smälta fruktaner enzymatiskt i tunntarmen, blir de istället smälta i…

Tävlingstider och värme

Sommaren är en aktiv period för många tävlingshästar. Finns det speciella saker vi bör tänka på när det gäller utfodringen när hästarna går på hårda tävlingar under sommaren?

Skador på bete

Att uppmärksamma på huvudet En rinnande näsa som denna behöver inte betyda något. Snoret är vitt och hästen har ingen…

Hästar i flock

Nu i betestider är det viktigt att tänka på sammansättningen av flocken.

Nitrat i vallfoder

Varning för nitrat i vallfodret i år. Den kalla och torra våren, kan ha försenat kväveutnyttjandet i vallen. Det är…

Kattskit är svindyrt…

Hösten 2016 gjordes en tvärvillkorskontroll på en gård i Norrland. 3 välutrustade (överfallslarm) kontrollanter från länsstyrelsen tillbringade stora delar av…