Varför ska vi analysera?

 

Visst vill du ha kontroll över din verksamhet!

 • Utfodra för djurhälsa och prestation
 • Bedriva en växtodling med sikte på optimal avkastning och kvalitet
 • Hitta nycklarna till god ekonomi och hållbar verksamhet
 • Minimera risken för näringsläckage och negativ miljöpåverkan

Att tänka på när du köper en analys?

 • Analyssvarets kvalitet påverkas av hur representativt prov du tar ut, hur omfattande analys du köper samt labbets utrustning, metoder och kalibrering
 • Medel- och tabellvärden ger aldrig ett korrekt beslutsunderlag
 • Vi hjälper dig att hitta rätt analys och presenterar resultatet i en tydlig rapport

Foder

För att ta till vara den potential som finns hos dina djur måste de få tillgång på näring i rätt mängd och kvalitet. FODERANALYS hjälper dig att utfodra och komplettera för friska djur och god produktion

 • Idisslare
 • Häst

Gödsel

Stallgödseln är, rätt utnyttjad, en tillgång. Statistik från Greppa Näringen visar på stora variationer i näringsinnehåll. En GÖDSELANALYS hjälper dig att ta till vara näringen på bästa sätt.

 • Gödselanalys

Jord

Markens produktionsförmåga varierar stort – JORDANALYS ger dig förutsättningar att lyckas i din växtodling och vidta de åtgärder som leder till god kvalitet och avkastning.

 • Jordanalys

Helhetspaket

Allt hänger ihop… Näringsämnen är en viktig resurs som cirkulerar, kan ställa till problem och kostar pengar. Planera och följ upp, en klok hantering gör nytta både för produktion och ekonomi.

 

 

Allt hänger ihop…