Kategorier

Slakta rätt ko och bygg upp en lönsam dikobesättning

Måste vi föra journal, väga och mäta för att besluta vilka kor som skall slås ut? Tveksamt – kanske vi kan tjäna mer på att verkligen träna vårt djuröga, lägga tid på betesskötsel och vattenförsörjning på bete och tänka igenom avelsstrategier anpassade för gårdens förutsättningar.

Skydd mot solen

Signaler på värmestress är förhöjd andningsfrekvens, ökad törst, försämrad aptit och lägre mjölkproduktion. Får är normalt sett väl utrustade för…

Lamm på bete

Lammen behöver extra omsorg efter avvänjningen som strax börjar i Sverige. Förlusten av tackans mjölk och omvårdnad gör lammen sårbara….

Betestillgång

Gräsets tillväxt och djurens avbetning är nyckeln till optimalt utnyttjande av betesmarken. Tillskottsutfodring ska anpassas efter betes avkastning. Bedöm betesmarken,…

Värmestress hos mjölkkor

Under sommar är det aktuellt att diskutera värmestress. Typiska kosignaler vid värmestress är nedsatt foderintag, mer ståtid, ökat vattenintag och…

Giftiga växter på bete

Under betesperioden är det viktigt att kunna känna igen giftiga växter och eventuellt flytta djuren från dessa beten. Även torka…

Fruktaner i betesgräs

Betesgräs producerar fruktaner som ett energilager. Då hästen inte kan smälta fruktaner enzymatiskt i tunntarmen, blir de istället smälta i…

Tävlingstider och värme

Sommaren är en aktiv period för många tävlingshästar. Finns det speciella saker vi bör tänka på när det gäller utfodringen när hästarna går på hårda tävlingar under sommaren?

Skador på bete

Att uppmärksamma på huvudet En rinnande näsa som denna behöver inte betyda något. Snoret är vitt och hästen har ingen…

Hästar i flock

Nu i betestider är det viktigt att tänka på sammansättningen av flocken.

Nitrat i vallfoder

Varning för nitrat i vallfodret i år. Den kalla och torra våren, kan ha försenat kväveutnyttjandet i vallen. Det är…

Kattskit är svindyrt…

Hösten 2016 gjordes en tvärvillkorskontroll på en gård i Norrland. 3 välutrustade (överfallslarm) kontrollanter från länsstyrelsen tillbringade stora delar av…